Regulamin

§1 Postanowienia ogólne

 1. Sklep Internetowy Racoon Polska dostępny w domenie sklep.racoon.pl, prowadzony jest przez Dome Cosmetics Poland Sp. z o.o. (zwane dalej Spółką) z siedzibą w Warszawie przy ul. Widok 22/57, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000034094, NIP: 5261021570.
 2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego Racoon Polska składania zamówień na produkty w nim dostępne, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta opłaty za zakup produktów, uprawnienia  Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 3. Do korzystania ze Sklepu Internetowego Racoon Polska, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na produkty, niezbędny jest komputer kasy PC lub Mac z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 4. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego Racoon Polska tylko i wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 5. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od czynności, które mogłyby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego Racoon Polska.
 6. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego Racoon Polska do celów bezprawnych, w tym w szczególności takich jak rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego Racoon Polska jakiejkolwiek działalności agitacyjnej, komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp. 


§ 2 Formy płatności

 1. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i przelewami elektronicznymi przeprowadzane są za pośrednictwem PayU. PayU Spółka Akcyjna zarejestrowana jest przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000274399. Spółka posiada NIP 779-23-08-495 i kapitał zakładowy w wysokości 4 000 000,00 PLN - w całości opłacony.
 2. Możliwe są następujące formy płatności:
  • Pobranie – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze.
  • Przelew - tradycyjny lub elektroniczny przelew na wskazany numer rachunku bankowego Spółki. Zamówienie jest przyjmowane do realizacji po zaksięgowaniu kwoty na koncie Spółki.
  • PayU – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez PayU S.A. Ta opcja płatności pozwala również na opłacenie zamówienia z wykorzystaniem Kart płatniczych Visa i Mastercard. Każda transakcja płatności kartą jest w sposób bezpieczny autoryzowana przez PayU S.A. Z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, zamówienie jest przyjmowane do realizacji.
  • Gotówka - płatność w kasie w punkcie odbiorów osobistych Racoon Polska (ul. Szpitalna 5/212, 00-034 Warszawa)


§ 3 Produkty w Sklepie Internetowym Racoon Polska

 1. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego Racoon Polska zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich i nie zawierają kosztów dostawy.
 2. Ceny produktów dostępnych w Sklepie Racoon Polska mogą się również od cen w sklepie firmowym, a dostępne w nim rabaty i promocje nie mają zastosowania przy zakupie w sklepie firmowym.
 3. Koszty dostawy są uzależnione od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta (Koszyk). Całkowity koszt zamówienia jest widoczny w Koszyku przed złożeniem zamówienia.
 4. Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedażowych. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.   
 5. Promocje w Sklepie Internetowym Racoon Polska nie łączą się ze sobą, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej. 
 6. Zakup Zestawów Szkoleniowych Racoon Polska jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu Szkoleń Racoon Polska, dostępnego w siedzibie firmy.


§ 4 Realizacja zamówienia i wysyłka

 1. Zamówienia prawidłowo opłacone oraz pobraniowe realizowane są w terminie 1 dnia roboczego od daty złożenia zamówienia, przy założeniu, że zamówienie zostało złożone do godziny 14:00. Realizacja zamówień złożonych po godzinie 14:00 przesuwa się o kolejny dzień roboczy.
 2. W przypadku, gdy zamówienie z formą płatności Przelew lub PayU zostało złożone przed godziną 14:00, ale środki nie zostały do tej godziny zaksięgowane, czas jego realizacji wydłuża się o kolejny dzień roboczy.
 3. Zamówienia złożone w piątek, w sobotę oraz w dni wolne od pracy, przyjmowane są do realizacji w następny dzień roboczy.
 4. Towar wysyłany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS. Cena wysyłki jest zależna od wartości zamówienia i jest widoczna po dodaniu produktów do koszyka. Czas dostawy wynosi do 2 dni roboczych. Przesyłki dostarczane są w dni robocze od poniedziałku do piątku.
 5. Na termin otrzymania przesyłki składają się czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy. W przypadku płatności przelewem powyższy termin wydłuża się dodatkowo o czas realizacji przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Spółkę, a w przypadku płatności kartą o czas autoryzacji płatności.
 6. Przed odebraniem przesyłki od kuriera Klient powinien sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu podczas transportu. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone lub rozpieczętowane, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody, a następnie  skontaktować się jak najszybciej z działem sprzedaży Racoon Polska w celu wyjaśnienia.
 7. Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówienia w punkcie obiorów osobistych Racoon Polska przy ulicy Szpitalnej 5/212 w Warszawie. Odbiory osobiste realizowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00.


§ 5 Rezygnacja z zamówienia i odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) w terminie dziesięciu dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy.
 2. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko jeśli będzie odesłany kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.
 3. Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 1 i 2 powyżej, wymaga złożenia pisemnego oświadczenia w terminie wskazanym w ust. 1.
 4. Koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Klient. Spółka zwróci Klientowi w terminie 14 dni uiszczoną przez Klienta należność zgodnie z postanowieniami § 7 regulaminu.  
 5. W przypadku zamówienia pakietu lub zestawu promocyjnego, rezygnacja Klienta z zamówienia może dotyczyć wyłącznie całego pakietu lub zestawu promocyjnego - nie ma możliwości rezygnacji z pojedynczych produktów, składających się na pakiet lub zestaw.   
 6. Spółka nie odbiera kierowanych do niej przesyłek pobraniowych oraz nie odpowiada za koszty poniesione przez Klienta za ich wysłanie. 


§ 6 Zwrot należności Klientom

 1. Klient może otrzymać zwrot kosztów zakupu od Spółki w ciągu 14 dni w poniższych przypadkach:  
 • anulowanie zamówienia lub jego części - zwrotowi podlega odpowiednia część kosztu zakupu opłaconego z góry przed jego realizacją; 
 • zwrot produktu (odstąpienie od umowy) dostarczonego do Klienta za pośrednictwem przesyłki kurierskiej lub odebranego osobiście w Punkcie Odbioru;
 • uznanie reklamacji i bez możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy. 
Poniesione koszty zostaną zwrócone przez Spółkę na rachunek bankowy Klienta, wskazany na formularzy reklamacyjnym lub drogą mailową.


§ 7 Promocje

 1. Spółka zastrzega sobie prawo do wprowadzania krótko i długookresowych promocji, które mogą dotyczyć zarówno cen produktów, pakietów i zestawów promocyjnych, kodów rabatowych, jak i kosztów wysyłki.
 2. Klient może otrzymać od Spółki kod rabatowy, uprawniający go do jednej z poniższych zniżek:
  • rabat procentowy, maksymalnie 20%
  • rabat kwotowy w PLN
  • bezpłatna wysyłka towaru
 3. W przypadku kodu rabatowego ze zniżką procentową i chęci zakupu produktu objętego inną promocją, naliczany jest najwyższy rabat (z produktu lub z kodu) - rabaty i zniżki nie sumują się.
 4. Kody rabatowe są przyznawane przez Spółkę uznaniowo, np.  według wartości sumarycznej zamówień Klienta, ich częstotliwości lub lojalności.
 5. Aby zrealizować kod rabatowy, należy go wprowadzić w polu "Kod rabatowy" dostępnym w Koszyku oraz kliknąć przycisk "Zastosuj kod rabatowy".
 6. Przy zakupie pakietu promocyjnego nie ma możliwości jego podziału. 


§ 8 Dane osobowe

 1. Klient składając zamówienie lub rejestrując się w sklepie wyraża zgodę na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych w celu świadczenia usług drogę elektroniczną, zawierania z Klientem umów sprzedaży towarów i usług zamówionych w Sklepie Internetowym Racoon Polska.
 2. W przypadku wyrażenia przez Klienta zgody przy podawaniu danych osobowych, Spółka może wykorzystywać dane Klienta w celach marketingowych, w tym w przesyłaniu Klientowi ofert handlowych i promocyjnych drogą elektroniczną.
 3. Dane osobowe przetwarzane są przez Dome Cosmetics Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Widok 22/57, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000034094, NIP: 5261021570.
 4. Klient ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz ich poprawiania lub usunięcia, co jest możliwe po zalogowaniu się na konto klienta ("Ustawienia konta"). W przypadku, gdy klient złożył zamówienie bez rejestracji w sklepie, możliwe jest usunięcie danych z bazy po uprzednim powiadomieniu Spółki drogą elektroniczną.
 5. Klient oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są prawdziwe i należą do Klienta.
 6. Szczegółowe informacje odnośnie ochrony danych osobowych można znaleźć w Polityce Prywatności, dostępnej na stronie Sklepu Internetowego Racoon Polska.


§ 9 Postanowienia końcowe

 1. Informacje o produktach i usługach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego Racoon Polska nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.   
 2. Klient akceptując niniejszy regulamin zgadza się na automatyczne zbieranie i udostępnianie Spółce statystyk swojej obecności i aktywności w Sklepie Internetowym Racoon Polska.
 3. Spółka dokłada wszelkich starań, aby Sklep Internetowy Racoon Polska działał sprawnie i przy pełnej ciągłości, niemniej jednak zastrzega sobie prawo do tymczasowego zawieszenia dostępności Sklepu w celach konserwacyjnych lub jego rozbudowy.
 4. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176 z późn. zm.) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271 z późn. zm.).   
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl